Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb Římskokatolické farnosti Římov
od 3. 3. do 28. 4. 2024 - 17. týden

NEDĚLE 3. 3. 2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
PONDĚLÍ 4. 3. 2024 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 5. 3. 2024 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 6. 3. 2024 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 7. 3. 2024 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
PÁTEK 8. 3. 2024 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Místopisná přednáška Římovský farář František Gabriel po 2. světové válce a Matice římovská
SOBOTA 9. 3. 2024 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
NEDĚLE 10. 3. 2024 IV. NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
PONDĚLÍ 11. 3. 2024 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 12. 3. 2024 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 13. 3. 2024 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 14. 3. 2024 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
PÁTEK 15. 3. 2024 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška na téma Vinnetou, náčelník Apačů, a jeho vyznání křesťanské víry v originálu knih Karla Maye (aneb co rudí cenzoři zatajili)
SOBOTA 16. 3. 2024 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 17. 3. 2024 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
PONDĚLÍ 18. 3. 2024 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 kostel Ducha Svatého Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 19. 3. 2024 SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 20. 3. 2024 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 21. 3. 2024 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není
PÁTEK 22. 3. 2024 SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE
18:00 Loreta Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška na téma Obřady Svatého týdne
SOBOTA 23. 3. 2024 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 24. 3. 2024 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:30 kaple Loučení Mše svatá 8.30 hod. svěcení ratolestí a procesí od kaple Loučení
13:00 Pašijová cesta Modlitba římovské pašijové cesty Modlitba římovské pašijové cesty
PONDĚLÍ 25. 3. 2024 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
07:30 Kaple na faře Mše svatá
ÚTERÝ 26. 3. 2024 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Možnost svátosti smíření (sv. zpověď) od 17:00.
STŘEDA 27. 3. 2024 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Možnost svátosti smíření (sv. zpověď) od 17:30 a po mši svaté od 19:00
ČTVRTEK 28. 3. 2024 ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 Kaple Poslední večeře Páně (2. zastavení pašijové cesty) Mše svatá Následuje výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Loretě - modlitba Ježíšova v zahradě getsemanské
PÁTEK 29. 3. 2024 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
12:00 Pašijová cesta Modlitba římovské pašijové cesty
18:00 kostel Ducha Svatého Velkopáteční obřady Následuje výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Loretě - modlitba u Kristova hrobu
SOBOTA 30. 3. 2024 BÍLÁ SOBOTA
19:00 kostel Ducha Svatého Velikonoční vigilie
NEDĚLE 31. 3. 2024 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá odpoledne velikonoční jarmark před kostelem
PONDĚLÍ 1. 4. 2024 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
09:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů.
ÚTERÝ 2. 4. 2024 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 3. 4. 2024 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 4. 4. 2024 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
00:00 - Dnes mše sv. není.
PÁTEK 5. 4. 2024 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. eucharistická adorace a pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu
SOBOTA 6. 4. 2024 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:30 Loreta Mše svatá Následuje modlitba sv. růžence, eucharistická adorace
NEDĚLE 7. 4. 2024 I. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH (PROVODNÍ/BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Možnost svátosti smíření (sv. zpověď) od 7:30
09:30 Ambity Pobožnost ke cti Panny Marie a svaté Rodiny v římovských ambitech.
PONDĚLÍ 8. 4. 2024 ZVĚSTOVÁNÍ BL. PANNĚ MARII
18:00 Loreta Mše svatá
ÚTERÝ 9. 4. 2024 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 10. 4. 2024 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše svatá není
ČTVRTEK 11. 4. 2024 SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
00:00 - Dnes mše sv. není.
PÁTEK 12. 4. 2024 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 13. 4. 2024 SV. HERMENEGILDA, MUČEDNÍKA
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 14. 4. 2024 II. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
PONDĚLÍ 15. 4. 2024 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ÚTERÝ 16. 4. 2024 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše svatá není
STŘEDA 17. 4. 2024 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše svatá není
ČTVRTEK 18. 4. 2024 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše sv. není.
PÁTEK 19. 4. 2024 PÁTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška Jak se s užitkem účastnit mše svaté
SOBOTA 20. 4. 2024 PANNY MARIE V SOBOTU
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 21. 4. 2024 III. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
PONDĚLÍ 22. 4. 2024 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 - Dnes mše svatá není
ÚTERÝ 23. 4. 2024 SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 24. 4. 2024 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 25. 4. 2024 SV. MARKA, EVANGELISTY
00:00 - Dnes mše sv. není.
PÁTEK 26. 4. 2024 SV. KLETA A MARCELINA, PAPEŽŮ A MUČEDNÍKŮ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška na téma Život Jana Gurrého, zakladatele poutního místa Římov, ve světle nových historických objevů
SOBOTA 27. 4. 2024 SV. PETRA KANISIA, VYZNAVAČE A UČITELE CÍRKVE
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 28. 4. 2024 IV. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Následuje eucharistická adorace v Loretě zakončená svátostným požehnáním v 15:00
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY