Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Poutní místo je možno volně navštívit kromě času bohoslužeb od pondělí do soboty od 7:00 do cca 21:00. Přístupná je část ambitů a kostela a loretánská kaple. Vstup je volný – za dobrovolné příspěvky na údržbu děkujeme.

Kapličky pašijové cesty jsou rozesety v krajině a jsou volně přístupné. První kaple pašijové cesty se otvírá obvykle ráno a uzavírá večer, okolo 19:00.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku je možno požádat u duchovní správy o prohlídku s výklady v češtině, němčině nebo angličtině. Doporučený příspěvek na údržbu kostela do kasičky je 100 Kč za osobu. Prohlídky je nutno předem objednat u farní správy.