Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Ke svátku Povýšení svatého Kříže:

  • úterý 14. září v 18 hodin Mše svatá v den svátku Povýšení sv. Kříže;
  • neděle 19. září v 9 hodin Mše svatá s gregoriánským chorálem,
    • v 11 hodin Mše svatá podle misálu z roku 1970,
    • a v 16 hodin svátostné požehnání;
  • neděle 3. října v 8:30 Mše svatá s pobožností ke cti blahoslavené Panny Marie a Svaté Rodiny.