Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Drazí v Kristu, práce na opravě římovského poutního areálu jsou v plném proudu. Firmy, které byly vybrány, se snaží, aby práci včas odvedly. Při pravidelných kontrolních dnech je za památkového dozoru kontrolována kvalita odvedené práce. V současné době má Loreta již novou střechu a fasádu, probíhá obnova obvodní zdi poutního areálu a ambitů. Následně se přesunou práce do kostela Sv. Ducha. Některé kapličky se už dokončují, jiné se začnou opravovat ještě do zimy a některé až začátkem jara. U kaple Loučení, která měla být podle původního plánu opravena jako první, neboť zde měly být bohoslužby po dobu zavření kostela, se čeká na dodávku nových šindelů. Tím se práce zpozdily. Bude proto nutno slavit všednodenní bohoslužby v kapli na faře a pro bohoslužby o nedělích a svátcích budeme muset najít dočasně jiné prostory. Postup obnovy bude představen všem zájemcům při prohlídce staveniště v neděli 17. října po mši svaté. Poutní areál bude po opravě samozřejmě proměněn a je třeba, aby změny byly provedeny citlivě a k lepšímu. Proto při této příležitosti bude možno vyjádřit své návrhy, nápady a postřehy ohledně probíhající rekonstrukce.

Celé ohlášky můžete stáhnout jako PDF soubor.