Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Drazí v Kristu!

V aktuálních ohláškách rozebíráme erb Kněžského bratrstva svatého Petra. Ten sestává ze dvou zkřížených zlatých klíčů a tří stříbrných slz na modrém poli. Právě modré pole připomíná mateřskou ochranu Panny Marie, na jejíž pomoc a ochranu se spoléháme a které také na svátek jejího Nanebevstoupení 15. srpna zasvětíme naši farnost a celý apoštolát FSSP.

Celý text a ohlášky ve formátu PDF si můžete stáhnout.