Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Sobota 6. květa 19:00 u kaple v Kladinách (P. Jakub Zentner FSSP)

Sobota 13. května 19:00 u kaple v Krasejovce (P. Jan Franta FSSP)


Sobota 20. května 19:00 u kaple v Branišovicích (jáhen prof. Tomáš Machula)

Sobota 27. května 19:00 u kaple v Horním Římově (P. Josef Peňáz FSSP)