Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Srdečně zveme na „Vnější oslavu svátku Nalezení Svatého Kříže“. Protože se římovský poutní areál letos opravuje, mše svaté se budou konat podle stavu staveniště a počasí v parku před kostelem nebo v Muzeu poutnictví nebo v ambitech.