Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Sobota 9. 12.Adventní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 10. 12.II. Neděle adventní, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 11. 12.Sv. Damasa I., papeže a vyznavače, 3. tř.*, připomínka adventní Férie7:30Mše sv.
Úterý 12. 12.Adventní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 13. 12.Sv. Lucie, panny a muč., 3. tř.*, připomínka adventní Férie18:00Mše sv.
Čtvrtek 14. 12.Adventní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 15. 12.Adventní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 16. 12.Sv. Eusebia, biskupa a muč., 3. tř., připomínka adventní Férie7:30Mše sv.
Neděle 17. 12.III. Neděle adventní - Gaudete, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 18. 12.Adventní férie, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 19. 12.Adventní férie, 2. tř.18:00Mše sv.
Středa 20. 12.Kvatembrový (suchý) den adventní, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 21. 12.Sv. Tomáše, apoštola, 2. tř.7:30Mše sv.
Pátek 22. 12.Kvatembrový (suchý) den adventní, 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 23. 12.Výročí posvěcení českobudějovické katedrály sv. Mikuláše, 1. tř., připomínka kvatembrového (suchého) dnu7:30Mše sv.
Neděle 24. 12.Vigilie Narození Páně, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 25. 12.Narození Páně - Boží hod vánoční, 1. tř., v druhé mši připomínka sv. Anastásie, muč.7:30Mše sv.
Úterý 26. 12.Sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. tř.; připomínka oktávu vánočního18:00Mše sv.
Středa 27. 12.Sv. Jana, apoštola a evangelisty, 2. tř.; připomínka oktávu vánočního18:00Mše sv.
Čtvrtek 28. 12.Sv. Mláďátek, muč., 2. tř.; připomínka oktávu vánočního7:30Mše sv.
Pátek 29. 12.Oktáv vánoční, 2. tř.; připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a muč.18:00Mše sv.
Sobota 30. 12.Oktáv vánoční, 2. tř.7:30Mše sv.
Neděle 31. 12.Oktáv vánoční, 2. tř., připomínka sv. Silvestra I., papeže a vyznavače8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 1. 1.Oktáv Narození Páně - Obřezání Páně, 1. tř.7:30Mše sv.
Úterý 2. 1.Nejsvětějšího Jména Ježíš, 2. tř.18:00Mše sv.
Středa 3. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 4. 1.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Pátek 5. 1.Sv. Jana Nep. Neumanna, patrona Českobudějovické diecéze, 2. tř.; připomínka sv. Telesfora, papeže a muč.18:00Mše sv.
Sobota 6. 1.Zjevení Páně - Svatých Tří králů, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 7. 1.Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 8. 1.Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 9. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 10. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 11. 1.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Hygina, papeže a muč.7:30Mše sv.
Pátek 12. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 13. 1.Připomínka Křtu Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Neděle 14. 1.Sv. Hilaria, biskupa, vyznavače a uč. Círk, 3. tř.; připomínka sv. Felixe, kněz. a muč.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 15. 1.II. neděle po Zjevení Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 16. 1.Sv. Marcela I., papeže a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 17. 1.Sv. Antonína, opata, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 18. 1.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Prisky, panny a muč.7:30Mše sv.
Pátek 19. 1.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Maria a spol., muč. a sv. Kanuta krále a muč.18:00Mše sv.
Sobota 20. 1.Sv. Fabiána, papeže a muč., a sv. Šebestiána, muč., 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 21. 1.Sv. Anežky Římské, panny a muč., 3. tř.*8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 22. 1.III. neděle po Zjevení Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 23. 1.Sv. Rajmunda z Peñafortu, vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Emmerentiany, panny a muč.18:00Mše sv.
Středa 24. 1.Sv. Timothea, biskupa a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 25. 1.Obrácení sv. Pavla,apoštola, 3. tř.*; připomínka sv. Petra, apoštola7:30Mše sv.
Pátek 26. 1.Sv. Polykarpa, biskupa a muč., 3. tř.*18:00Mše sv.
Sobota 27. 1.Sv. Jana Zlatoústého, biskupa, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 28. 1.Sv. Petra Nolaska, vyznavače, 3. tř.; připomínka Sv. Anežky, panny a muč. podruhé8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 29. 1.IV. neděle po Zjevení Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 30. 1.Sv. Martiny, panny a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 31. 1.Sv. Jana Boska, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 1. 2.Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč., 3. tř.*7:30Mše sv.
Pátek 2. 2.Očišťování blahoslavené Panny Marie (Hromnice), 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 3. 2.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Blažeje, biskupa a muč.7:30Mše sv.
Neděle 4. 2.Sv. Ondřeje Korsiniho, biskupa a vyznavače, 3. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 5. 2.I. nedělě předpostní - Septuagesima/Devítník, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 6. 2.Sv. Tita, biskupa a vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Doroty, panny a muč.;18:00Mše sv.
Středa 7. 2.Sv. Romualda, ochr., 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 8. 2.Sv. Jana z Mathy, vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 9. 2.Sv. Cyrila z Alexandrie, biskupa, vyznavače a učitele círk., 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 10. 2.Sv. Scholastiky, panny, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 11. 2.Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lourdes (1858), 3. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 12. 2.II. neděle předpostní - Sexagesima, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 13. 2.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 14. 2.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Valentina, kněze a muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 15. 2.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Faustiny a Jovity, muč.7:30Mše sv.
Pátek 16. 2.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 17. 2.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Neděle 18. 2.Panny Marie v sobotu, 4. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 19. 2.III. neděle předpostní, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 20. 2.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 21. 2.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 22. 2.Popeleční středa, 1. tř.7:30Mše sv.
Pátek 23. 2.Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Petra Damiánského, biskupa vyznavače a círk.18:00Mše sv.
Sobota 24. 2.Sv. Matěje, apoštola, 2. tř., připomínka postní férie7:30Mše sv.
Neděle 25. 2.Postní férie, 3. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 26. 2.I. neděle postní - Invocabit, 1. tř.7:30Mše sv.
Úterý 27. 2.Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Gabriela od Sedmibolestné Panny Marie, vyznavače18:00Mše sv.
Středa 28. 2.Postní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 29. 2.7:30Mše sv.
Pátek 1. 3.Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 2. 3.Postní férie, 3. tř.; připomínka Sv. Anežky České, panny7:30Mše sv.
Neděle 3. 3.Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 4. 3.Kvatembrový (suchý) den v postě, 2. tř.; připomínka sv. Kazimíra, vyznavače7:30Mše sv.
Úterý 5. 3.II. neděle postní - Reminiscere, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 6. 3.Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Perpetuy a Felicity, muč.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 7. 3.Postní férie, 3.tř.; připomínka sv. Tomáše Akvinského, vyznavače a učitele Církve*7:30Mše sv.
Pátek 8. 3.Postní férie, 3. tř.; příp. sv. Jana z Boha, vyznavače18:00Mše sv.
Sobota 9. 3.Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Františky Římské, vdovy*7:30Mše sv.
Neděle 10. 3.Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Čtyřiceti mučedníků, muč.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 11. 3.Postní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 12. 3.III. neděle postní - Oculi, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 13. 3.Postní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 14. 3.Postní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 15. 3.Postní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 16. 3.Postní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 17. 3.Postní férie, 3. tř.; připomínka sv. Jan Sarkandera, muč. a sv. Patricia, biskupa a vyznavače8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 18. 3.Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa, vyznavače a uč. Círk.7:30Mše sv.
Úterý 19. 3.IV. neděle postní - Laetare, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 20. 3.Sv. Josefa, snoubence blah. Panny Marie, vyznavače, ochránce Církve a patrona Českých zemí, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 21. 3.Sv. Benedikta, ochránce Evropy, připomínka postní férie7:30Mše sv.
Pátek 22. 3.Postní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 23. 3.Postní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 24. 3.Postní férie, 3. tř., připomínka sv. Gabriela Archanděla*8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 25. 3.Zvěstování bl. Panně Marii, 1. tř.7:30Mše sv.
Úterý 26. 3.I. pašijová neděle - Smrtná, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 27. 3.Pašijová férie, 3. tř.; připomínka sv. Jana Damascenského, vyznavače a učitele Církve18:00Mše sv.
Čtvrtek 28. 3.Pašijová férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 29. 3.Pašijová férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 30. 3.Pašijová férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 31. 3.Pašijová férie, 3. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 1. 4.Pašijová férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 2. 4.II. pašijová neděle - květná, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 3. 4.Pondělí Svatého týdne, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 4. 4.Úterý Svatého týdne, 1. tř. fialová7:30Mše sv.
Pátek 5. 4.Středa Svatého týdne, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 6. 4.Zelený čtvrtek - pam. Poslení večeře Páně, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 7. 4.Velký pátek - pam. umučení a smrti Páně, 1. tř. - černá a fialová8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 8. 4.Bílá sobota, 1. tř. a bílá, připomínka Sedmibolestné Panny Marie, 1.tř.7:30Mše sv.

Google kalendář s přehledem mší svatých ke stažení.