Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Pátek 2. 6.Kvatembrový (suchý) den svatodušní, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 3. 6.Kvatembrový (suchý) den svatodušní, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 4. 6.Nejsvětější Trojice, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 5. 6.Sv. Bonifáce, biskupa a muč., 3. tř.*6:15Mše sv.
Úterý 6. 6.Sv. Norberta, vyznavače 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 7. 6.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 8. 6.Božího Těla, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 9. 6.Férie, 4. tř., připomínka sv. Prima a Feliciana, muč.18:00Mše sv.
Sobota 10. 6.Sv. Markéty, skotské královny, vdovy, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 11. 6.II. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 12. 6.Sv. Jana z Fakunda, vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Basilisa, Cyrina, Nabora a Nazaria, muč.6:15Mše sv.
Úterý 13. 6.Sv. Antonína Paduánského, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 14. 6.Sv. Basila Velikého, biskupa a vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 15. 6.Sv. Víta, muč. a patrona Českých zemí, připomínka sv. Modesta a Krescencie, muč., 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 16. 6.Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 17. 6.Sv. Řehoře Barbadici, biskupa a vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 18. 6.III. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 19. 6.Sv. Juliany z Falkonerie, panny, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 20. 6.Férie, 4. tř., připomínka sv. Silveria, Pp. a muč.18:00Mše sv.
Středa 21. 6.Sv. Aloise Gonzagy, vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 22. 6.Sv. Paulina Nolánského, biskupa a vyznavače, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 23. 6.Vigilie narození sv. Jana Křtitele, 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 24. 6.Narození sv. Jana Křtitele, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 25. 6.IV. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 26. 6.Sv. Jana a Pavla, muč., 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 27. 6.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 28. 6.Vigilie sv. Petra a Pavla, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 29. 6.Sv. apoštolů Petra a Pavla, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 30. 6.Památka sv. apošt. Pavla, 3. tř.*18:00Mše sv.
Sobota 1. 7.Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 2. 7.Navštívení bl. Panny Marie, 2. tř.; připomínka sv. Procesa a Martiniana, muč.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 3. 7.Sv. Irenea, biskupa a muč. a učitele Církve, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 4. 7.Sv. Prokopa, opata, patrona Českých zemí, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 5. 7.Sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, vyznavače, patronů Českých zemí, Evropy a hlavních patronů Moravy, 2. tř.; připomínka sv. Antonína Marie Zaccaria, biskupa a vyznavače18:00Mše sv.
Čtvrtek 6. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 7. 7.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 8. 7.Sv. Alžběty Portugalské, královny, vdovy, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 9. 7.VI. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 10. 7.Sv. Sedmi Bratří, muč., sv. Rufiny a Sekundy, panen a muč., 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 11. 7.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 12. 7.Sv. Jana Gualbertra, opata, 3. tř.; sv. Pia I., papeže a muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 13. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 14. 7.Bl. Hroznaty, 3. tř.; připomínka Sv. Bonaventury, biskupa, vyznavače a učitele Církve18:00Mše sv.
Sobota 15. 7.Sv. Jindřicha, vyznavače a císaře, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 16. 7.VII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 17. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 18. 7.Sv. Kamila de Lellis, vyznavače, 3. tř.; příp. sv. Symforosy a synů, muč.18:00Mše sv.
Středa 19. 7.Sv. Vincence z Pauly, vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 20. 7.Sv. Jeronýma Emilianiho, vyznavače, 3. tř., připomínka sv. Markéty, panny a muč.6:15Mše sv.
Pátek 21. 7.Sv. Vavřince z Brindisi, vyznavače a učitele Církve, 3. tř., připomínka sv. Praxedy, p.18:00Mše sv.
Sobota 22. 7.Sv. Maří Magdaleny, kajícnice, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 23. 7.VIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 24. 7.Férie, 4. tř., připomínka sv. Kristýny, panny a muč.6:15Mše sv.
Úterý 25. 7.Sv. Jakuba Staršího, apoštola, 2. tř.; připomínka sv. Kryštofa, muč.18:00Mše sv.
Středa 26. 7.Sv. Anny, matky bl. Panny Marie, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 27. 7.Férie, 4. tř., připomínka sv. Pantaleona, muč.6:15Mše sv.
Pátek 28. 7.Sv. Nazaria a Celsa, muč., sv. Viktora, papeže a muč., a sv. Inocence I., papeže a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 29. 7.Sv. Marty, panny, 3. tř.*, připomínka sv. Felixe, Simplicia, Faustina a Beatricie, muč.7:30Mše sv.
Neděle 30. 7.IX. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 31. 7.Sv. Ignáce z Loyoly, vyznavače, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, 3. tř.*6:15Mše sv.
Úterý 1. 8.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 2. 8.Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*; připomínka sv. Štěpána, papeže a muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 3. 8.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 4. 8.Sv. Dominika, vyznavače, zakladatele Řádu kazatelů, 3. tř18:00Mše sv.
Sobota 5. 8.Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 6. 8.Proměnění Pána našeho Ježíše Krista, 2. tř.; připomínka X. neděle po Seslání Ducha Svatého8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 7. 8.Sv. Kajetána, vyznavače, zakladatele řádu theatinů, 3. tř.; připomínka sv. Donáta, biskupa a muč.6:15Mše sv.
Úterý 8. 8.Sv. Jana Marie Vianneye, vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Cyriaka, Larga a Smaragda, muč.18:00Mše sv.
Středa 9. 8.Vigilie sv. Vavřince, 3. tř.; připomínka sv. Romana, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 10. 8.Sv. Vavřince, muč., 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 11. 8.Férie, 4. tř., připomínka sv. Tiburcia a Zuzany, panny, muč.18:00Mše sv.
Sobota 12. 8.Sv. Kláry z Assisi, panny, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 13. 8.XI. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 14. 8.Vigilie Nanebevzetí Panny Marie, 2. tř.6:15Mše sv.
Úterý 15. 8.Nanebevzetí Panny Marie, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 16. 8.Sv. Jáchyma, otce blahoslavené Panny Marie, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 17. 8.Sv. Hyacinta, vyznavače, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 18. 8.Férie, 4. tř., připomínka sv. Agapita, muč.18:00Mše sv.
Sobota 19. 8.Sv. Jana Eudesa, vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 20. 8.XII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 21. 8.Sv. Jany Františky Frémiot ze Chantal, vdovy, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 22. 8.Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie, 2. tř.; připomínka sv. Timothea a druhů, muč.18:00Mše sv.
Středa 23. 8.Sv. Filipa Bernicia, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 24. 8.Sv. Bartoloměje, apoštola, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 25. 8.Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, biskupa, sv. Radima a pěti Bratří, muč., 3. tř.; připomínka sv. Ludvíka, krále a vyznavače18:00Mše sv.
Sobota 26. 8.Panny Marie v sobotu, 4. tř.; připomínka sv. Zephyrina, papeže a muč.7:30Mše sv.
Neděle 27. 8.XIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 28. 8.Sv. Augustina, biskupa, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*; připomínka sv. Hermeta, muč.6:15Mše sv.
Úterý 29. 8.Stětí sv. Jana Křtitele, 3. tř.; připomínka sv. Sabiny, muč.18:00Mše sv.
Středa 30. 8.Sv. Růženy z Limy, panny, 3. tř.; připomínka sv. Felixe a Adaukta, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 31. 8.Sv. Raymunda Nonnata, vyznavače, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 1. 9.Férie, 4. tř., připomínka sv. Jiljí, opata a Svatých dvanácti bratří, muč.;18:00Mše sv.
Sobota 2. 9.Sv. Štěpána, vyznavače a krále, 3. tř.; votivní mše k Nejsv. Panny Marie7:30Mše sv.
Neděle 3. 9.XIV. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 4. 9.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 5. 9.Sv. Vavřince Justinianiho, biskupa a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 6. 9.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 7. 9.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 8. 9.Narození blahoslavené Panny Marie, 2. tř., připomínka sv. Hadriana, muč.18:00Mše sv.
Sobota 9. 9.Panny Marie v sobotu, 4. tř.; připomínka sv. Gorgonia, muč.7:30Mše sv.
Neděle 10. 9.XV. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 11. 9.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Profa a Hyacinta, muč.6:15Mše sv.
Úterý 12. 9.Nejsvětějšího Jména bl. Panny Marie, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 13. 9.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 14. 9.Povýšení sv. Kříže, 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 15. 9.Sedmibolestné Panny Marie, 2. tř.; připomínka sv. Nikomeda, muč.18:00Mše sv.
Sobota 16. 9.Sv. Ludmily, vdovy, muč., patronky Českých zemí, 2. tř., připomínka sv. Kornelia, papeže a Cypriana, biskupa7:30Mše sv.
Neděle 17. 9.XVI. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 18. 9.Sv. Josefa z Kupertina, vyznavače, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 19. 9.Sv. Januaria, biskupa, a spol., muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 20. 9.Kvatembrový (suchý) den, 2. tř.; připomínka sv. Eustachia a spol., muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 21. 9.Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 22. 9.Kvatembrový (suchý) den, 2. tř.; připomínka Sv. Tomáše z Villanovy, biskupa a vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Mauricia a spol., muč.18:00Mše sv.
Sobota 23. 9.Kvatembrový (suchý) den, 2. tř.; připomínka sv. Lina, papeže a muč.7:30Mše sv.
Neděle 24. 9.XVII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 25. 9.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 26. 9.Férie, 4. tř., připomínka sv. Cypriana a Justiny, panny a muč.18:00Mše sv.
Středa 27. 9.Sv. Kosmy a Damiána, muč., 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 28. 9.Sv. Václava, knížete, muč. a hlavního patrona Českých zemí, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 29. 9.Sv. Michaela Archanděla, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 30. 9.Sv. Jeronýma, kněz., vyznavače a uč. Círk., 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 1. 10.XVIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO

Google kalendář s přehledem mší svatých ke stažení.