Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Mše svaté jsou zpravidla v kostele Ducha Svatého.

Neděle8:00 – 8:25 zpovídání, modlitba svatého růžence,

8:30 mše svatá,

následuje eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00.
Pondělí7:30 mše svatá / 6:15 Roráty (jen v době adventní),
Úterý18:00 mše svatá,
Středa18:00 mše svatá,
následuje přednáška příprava ke svátostem pro katechumeny.
Čtvrtek7:30 mše svatá / Roráty (jen v době adventní).
Pátek18:00 mše svatá,
následuje duchovní přednáška, nebo o prvním pátku v měsíci eucharistická adorace.
Sobota7:30 mše svatá,
o první sobotě v měsíci následuje modlitba růžence a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
  • Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální ohlášky nebo liturgický kalendář.
  • Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.
  • Ke svátosti smíření lze též přistoupit před večerní mší svatou, nebo na požádání kdykoli.
  • V případě zájmu o udělení ostatních svátostí se obraťte na duchovního správce farnosti.