Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Benefiční koncert klasické duchovní hudby. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na spolufinancování rekonstrukce poutního areálu.