Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Akce

Římovská letní pouť

Hlavní poutní mše svatá ze svátku NAVŠTÍVENÍ BL. PANNY MARIE se uskuteční 3. července od 8:30 hodin. Dále od 11:00 mše svatá podle nového řádu česky a od 16:00 Mariánská …

Akce

Jarní pouť 8. května

Srdečně zveme na „Vnější oslavu svátku Nalezení Svatého Kříže“. Protože se římovský poutní areál letos opravuje, mše svaté se budou konat podle stavu staveniště a počasí v parku před kostelem …

15. srpna Nanebevzetí Panny MarieOhlášky

Ohlášky na srpen – září 2021

Drazí v Kristu! V aktuálních ohláškách rozebíráme erb Kněžského bratrstva svatého Petra. Ten sestává ze dvou zkřížených zlatých klíčů a tří stříbrných slz na modrém poli. Právě modré pole připomíná …