Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Pouť se koná na připomínku posvěcení loretánské kaple na svátek Navštívení Panny Marie 2. července 1650. Je připraven velmi pestrý program včetně večerní pobožnosti a promluvy ve vietnamštině (vede P. John Baptist The Hung Nguyen SVD, duchovní pro vietnamskou komunitu v ČR).

 • Pátek 2. července
  • 18:00 mše svatá ze svátku Navštívení Panny Marie
 • Sobota 3. července
  • 18:00 mše svatá k úctě Panny Marie
 • Neděle 4. července
  • 9:00 mše svatá
  • 11:00 mše svatá podle nového ritu
  • 15:00 svátostné požehnání a zpívané nešpory
  • 17:00 svatá liturgie podle byzantského ritu
  • 20:00 včerní pobožnost a promluva ve vietnamštině
 • Pondělí 5. července
  • 8:30 mše svatá ze svátku sv. Cyrila a Metoděje staroslověnsky
 • Neděle 11. července
  • 8:30 mše svatá
  • po mši pobožnost ke cti Panny Marie a Svaté Rodiny v ambitech