Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Sobota 6. května:
19:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST u kapličky Panny Marie v Kladinách.


Neděle 7. května:
9:00 CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ, slouží P. Jakub Zentner FSSP,
11:00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ, slouží J. E. biskup Vlastimil Kročil,
15:00 CHORÁLNÍ NEŠPORY A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ,
Svátosti smíření od 8:00–8:50 a během mše od 11:00.