Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny

  • Na Bílou neděli, zvanou také Provodní (neděle Božího milosrdenství – nasledující po Božím hodu velikonočním),
  • Na druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie 2. července),
  • V neděli po svatém Václavu (který se slaví 28. září).

Pobožnost prvních sobot v měsíci

  • Svatý růženec
  • Mše svatá
  • Loretánské litanie
  • Pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Oroduj za nás, Svatá Boží Rodičko,
abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových!