Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

  • V neděli po svátku Nalezení Svatého Kříže (který se slaví 3. května)
  • V neděli po svátku Navštívení Panny Marie (který se slaví 2. července)
  • V neděli po svátku Povýšení Svatého Kříže (který se slaví 14. září)

Pokud výše uvedené svátky připadnou na neděli, koná se pouť o této neděli.