Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Cyklus přednášek a bohoslužeb s gregoriánským chorálem. Zveme zájemce k teoretickému i praktickému seznámení se s liturgickým zpěvem katolické církve.

„Církev považuje gregoriánský chorál za vlastní zpěv římské liturgie. Patří mu tedy při liturgických úkonech – jsou-li jinak stejné podmínky – čelné místo.“ (Druhý vatikánský koncil v dokumentu o posvátné liturgii, č. 116).

Kurz vede fr. Matyáš Razím FSSP, vyučující chorál v Kněžském semináři ve Wigratzbadu.
Pořádá Římskokatolická farnost Římov, Kostelní 10, 373 Římov.
Bližší informace na tel. 603201149 nebo rkf.rimov@dicb.cz