Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Římskokatolická farnost Římov
Poštovní adresa: Kostelní 10, 37324 Římov
IČ: 65050649
Kód farnosti: 02330
Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

E-mail: rkf.rimov@dicb.cz

Číslo účtu: 4855345379/0800
IBAN: CZ61 0800 0000 0048 5534 5379
BIC: GIBACZPX

Telefon farnosti: +420/603105327

Administrátor farnosti: P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP, tel. +420/603201149