LORETÁNSKÁ KAPLE S AMBITY

Listinný souhlas se stavbou dal kardinál Harrach dne 20. července 1648, od této doby se počítají veškerá výročí celého poutního místa Římov. Stavba byla hotova již roku 1650 a dne 2. července na svátek Navštívení Panny Marie byla sloužena první Mše svatá a konána pobožnost. Bohuslav Balbín ve spisu Diva Turzaniensis (1658) uvádí, že již roku 1657 na hlavní svátek Navštívení Panny Marie bylo v Římově 10000 poutníků, z nichž 4000 přijalo svaté svátosti. V jiném spisu Diva Mantis Sancti (1665) zařazuje Římov mezi poutní místa, do kterých putuje každoročně až 80000 poutníků. Slavnostně vysvěcena až dne 12. srpna 1658 zároveň s ambity za velké účasti kněží, opatů a lidu.