Římov, známé poutní místo

(Přepis z letáku z roku 1948)

 
ŘÍMOV známé poutní a prázdninové místo asi ¾ hodiny ze stanice Holkov-Římov na trati České Budějovice-Horní Dvořiště, 3 hodiny cesty na jih od Českých Budějovic, kam je denně dvakrát autobusové spojení. Původ je prastarý; již v době Dúdlebanů stávala zde tvrz s osadou, jež měnila několikrát své majitele. Po třicetileté válce darována s celým panstvím Jesuitům, kteří tvrz přestavěli v klášter a při něm postavili poutní místo, které za jejich působení dočkalo se netušeného rozkvětu. Za císaře Josefa II. zrušeno, ožebračeno, později znovu vzkvetlo, a těší se i v přítomné době veliké pozornosti a návštěvě poutníků z celé jižní polovice Čech a přilehlé Moravy.
Hlavní pout: „Křížové“, v neděli po 3. květnu (Nalezení sv. Kříže), v neděli po 14. září (Povýšení sv. Kříže), mariánské v neděli po 2. červenci (Navštívení Panny Marie).

Památnosti římovské:
KŘÍŽOVÁ CESTA (1648 – 1705), největší přitažlivost Římova, s 25 kaplemi, řešenými různě architektonicky a zapadající vhodně do romantické scenerie krajinné. Každá kaple je jiná a jsou v nich výjevy křížové cesty Kristovy představeny ponejvíce sochami dřevěnými i kamennými, některé uzavřené, jiné polootevřené s kulisami v pozadí, některé dokonce venku; všechny názorností svou působivé, byť i různé ceny umělecké. Rozloženy jsou na okruhu asi 2hodin cesty.
LORETA z roku 1648, věrná kopie slavného Loreta v Italii. Velmi uctívaná socha Panny Marie Loretánské s Jezulátkem, krásná práce řezbářská. Kolem votivní dárky za vyslyšené prosby. Na stěnách cenné fresky. Kolem Lorety ambity s ornamentální kresbou, se 34 obrazy Panny Marie, vyznačující celý její život, nad oblouky tolikéž freskových obrazů význačných poutních míst. V rozích ochozů 4 cenné oltáře, zvláště sv. Václava a sv. Kříže s obrazem Kristovým, připisovaným Brandlovi. V rozích rovněž jeskyňky krásné upravené.
KOSTEL z r. 1697, malý rotundový, má původní kazatelnu v slohu barokním a vzácný obraz sv. Máří Magdaleny od neznámého italského mistra; dva obrázky připisované Škrétovi. Malá křtitelnice empirová, rovněž tak varhaní skříň.

Římov je vyhledáván od letních hostů pro svou krásnou krajinu, romantické zátočiny se řekou Malší, koupání v křišťálové vodě, procházky v okolních rozlehlých a přece upravených lesích a výlety do sousedních míst, památných historicky a kulturně, do Šumavy i pohraničních hor. V místě fara, škola, pošta s telefonem, stanice SNB, lékaři blízko, dostatečné množství bytů v hostincích i v soukromých domech.