BOHOSLUŽBY

Mše svaté jsou vysílány také online.


Pravidelné bohoslužby

Aktuální bohoslužby podle ohlášek.


První pátek v měsíci eucharistická adorace od 17:00, následuje mše svatá a po ní eucharistické procesí v římovských ambitech a pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

První sobotu v měsíci od 17:30 modlitba sv. růžence, po mši svaté, která začíná od 18:00, modlitba loretánských litanií a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Každou neděli před mší svatou od 8:00 modlitba sv. růžence.

Svátost smíření (svatá zpověď) vždy před mší svatou nebo na požádání kdykoliv.


Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.

Mše svaté v ostatní dny podle aktuálních ohlášek.


Každoroční slavnosti

Římovské pašije – pobožnost 25 zastavení římovské pašijové cesty na památku utrpení Ježíše Krista:
  • Na Květnou neděli,
  • na Velký pátek,
  • o svátku sv. Jana a Pavla, římských prvomučeníků, 26. června – jako závazek na poděkování za uzdravení farnosti z morové nákazy
Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny:
  • Na Bílou neděli, zvanou také Provodní (neděle Božího milosrdenství – nasledující po Božím hodu velikonočním),
  • na druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie 2. července),
  • na neděli po svatém Václavu (který se slaví 28. září).
Poutě v Římově:
  • V neděli po svátku Nalezení Svatého Kříže (který se slaví 3. května)
  • V neděli po svátku Navštívení Panny Marie (který se slaví 2. července)
  • V neděli po svátku Povýšení Svatého Kříže (který se slaví 14. září)

Poznámka: Pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na neděli, koná se pouť na tuto neděli.