BOHOSLUŽBY

Mše svaté jsou vysílány také online.


Pravidelné bohoslužby

Každou neděli mše svatá v kostele Ducha Svatého v Římově v 8:30 hodin.

Vždy v úterý, ve středu, v pátek a v sobotu  mše svatá od 18:00.

V Pondělí a ve čtvrtek je mše svatá od 18:00 nepravidelně,
podle aktuálních ohlášek.


První pátek v měsíci eucharistická adorace od 17:00, následuje mše svatá a po ní eucharistické procesí v římovských ambitech a pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

První sobotu v měsíci od 17:30 modlitba sv. růžence, po mši svaté, která začíná od 18:00, modlitba loretánských litanií a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Každou neděli před mší svatou od 8:00 modlitba sv. růžence.

Svátost smíření (svatá zpověď) vždy před mší svatou nebo na požádání kdykoliv.


Modlitba posvátného oficia

Zájemci se mohou připojit po domluvě předem. Modlitby jsou jsou ve farní kapli.


Výuka nábožentsví a cizích jazyků ve školním roce 2020/2021

Krátký výklad katechizmu katolické Církve (cca 10 min) na pokračování OBVYKLE po nedělní mši svaté.

Výuka náboženství pro mládež (od 14 let) přes internet  od 1. října každý čtvrtek od 19:30 do 20:15 pro přihlášené zájemce. Vyučuje P. Jakub Zentner. Zájemci se mohou hlásit u P. Štěpána Šrubaře FSSP.

Výuka náboženství pro děti (do 14 let) přes internet od 2. října každý pátek od 16:30 do 17:15 pro přihlášené zájemce. Vyučuje P. Štěpán Šrubař. Zájemci se mohou hlásit u P. Štěpána Šrubaře FSSP.


Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.

Mše svaté v ostatní dny podle aktuálních ohlášek.


Každoroční slavnosti

Římovské pašije – pobožnost 25 zastavení římovské pašijové cesty na památku utrpení Ježíše Krista:
  • Na Květnou neděli,
  • na Velký pátek,
  • o svátku sv. Jana a Pavla, římských prvomučeníků, 26. června – jako závazek na poděkování za uzdravení farnosti z morové nákazy
Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny:
  • Na Bílou neděli, zvanou také Provodní (neděle Božího milosrdenství – nasledující po Božím hodu velikonočním),
  • na druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie 2. července),
  • na neděli po svatém Václavu (který se slaví 28. září).
Poutě v Římově:
  • V neděli po svátku Nalezení Svatého Kříže (který se slaví 3. května)
  • V neděli po svátku Navštívení Panny Marie (který se slaví 2. července)
  • V neděli po svátku Povýšení Svatého Kříže (který se slaví 14. září)

Poznámka: Pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na neděli, koná se pouť na tuto neděli.