Bohoslužby


Pravidelné bohoslužby

každou neděli v kostele Ducha Svatého v Římově v 8:00 hodin.

V úterý, v pátek a v sobotu od 18:00.

Římov 2017 – navrhovaný pořad slavností

Loretánská kaple:
Listinný souhlas se stavbou dal kardinál Harrach dne 20. července 1648, od této doby se počítají veškerá výročí celého poutního místa Římov. Stavba byla hotova již roku 1650 a dne 2. července na svátek Navštívení Panny Marie byla sloužena první Mše svatá a konána pobožnost. Bohuslav Balbín ve spisu Diva Turzaniensis (1658) uvádí, že již roku 1657 na hlavní svátek Navštívení Panny Marie bylo v Římově 10000 poutníků, z nichž 4000 přijalo svaté svátosti. V jiném spisu Diva Mantis Sancti (1665) zařazuje Římov mezi poutní místa, do kterých putuje každoročně až 80000 poutníků. Slavnostně vysvěcena až dne 12. srpna 1658 zároveň s ambity za velké účasti kněží, opatů a lidu.

Římovské pašije – pobožnost k Pánu Ježíši na dřevě kříže umírajícímu:
9. dubna 2017 (Květná neděle)
14. dubna 2017 (Velký pátek)
24. června 2017 (sobota) – jako závazek na poděkování za uzdravení farnosti z morové nákazy

Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny se koná v Římově třikrát do roka, totiž:

23. dubna 2017 -na neděli Provodní (nyní neděle Božího milosrdenství) po Mši svaté, která začíná podle tradice v době pátera Nápravníka a Šmákala v 8.15 hodin.
9. července 2017 – druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie se dříve slavil 2. července). Podle tradice ji budeme slavit 9. července, po Mši svaté, která začíná v 8.15 hodin.
1. října 2017 – na neděli po svatém Václavu po Mši svaté, která začíná v 8.15 hodin.

Poutě v Římově se konají:

7. května 2017 Jarní pouť na svátek Nalezení Svatého Kříže
2. července 2017 – Letní pouť ke cti svátku Navštívení Panny Marie
(svátek Navštívení Panny Marie se dříve slavil 2. července)
17. září 2017 – podzimní pouť ke cti svátku Povýšení Svatého Kříže

Poznámka: pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na neděli, koná se pouť na tuto neděli. Pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na jiný den v týdnu, koná se pouť v neděli po příslušném svátku.