Bohoslužby


Pravidelné bohoslužby

 • Každou neděli v kostele Ducha Svatého v Římově v 8:00 hodin.
 • V úterý, v pátek a v sobotu zpravidla od 18:00. Mše svaté ve všední dny vždy podle aktuálních ohlášek: Ohlášky pro červenec srpen 2019

Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.

Možnost přistoupit ke svátosti smíření (svatá zpověď) vždy před mší svatou nebo na požádání kdykoliv.


Každoroční slavnosti

Římovské pašije – pobožnost 25 zastavení římovské pašijové cesty na památku utrpení Ježíše Krista:
 • Na Květnou neděli,
 • na Velký pátek,
 • o svátku sv. Jana a Pavla, římských prvomučeníků, 26. června – jako závazek na poděkování za uzdravení farnosti z morové nákazy
Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny:
 • Na Bílou neděli, zvanou také Provodní (neděle Božího milosrdenství – nasledující po Božím hodu velikonočním),
 • na druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie 2. července),
 • na neděli po svatém Václavu (který se slaví 28. září).
Poutě v Římově:
 • V neděli po svátku Nalezení Svatého Kříže (který se slaví 3. května)
 • V neděli po svátku Navštívení Panny Marie (který se slaví 2. července)
 • V neděli po svátku Povýšení Svatého Kříže (který se slaví 14. září)

Poznámka: Pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na neděli, koná se pouť na tuto neděli.