BOHOSLUŽBY


Pravidelné bohoslužby

 • Každou neděli mše svatá v kostele Ducha Svatého v Římově v 8:15 hodin.
 • V úterý, v pátek a v sobotu  mše svatá od 18:00.

První pátek v měsíci eucharistická adorace od 17:00, následuje mše svatá a po ní eucharistické procesí v římovských ambitech a pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

První sobotu v měsíci od 17:30 modlitba sv. růžence, po mši svaté, která začíná od 18:00, modlitba loretánských litanií a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Třetí sobotu v měsíci od 18:00 je mše svatá (svatá liturgie) sloužena podle východního byzantského obřadu staroslověnsky.

Každou neděli před mší svatou od 7:50 modlitba sv. růžence.

Svátost smíření (svatá zpověď) vždy před mší svatou nebo na požádání kdykoliv.

Modlitba posvátného oficia od pondělí do soboty: 6:00 modlitba matutina a ranních chval (latinsky), přibližně od 7:00 tichý výstav Nejsvětější svátosti oltářní, od 7:30 zpívaná modlitba primy. Od 20:30 zpívaná modlitba kompletáře.

Krátký výklad katechizmu katolické Církve (cca 10 min) na pokračování po nedělní mši svaté (kromě 1. neděle v měsíci).

Duchovní přednáška každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) od 19:00 na faře v Římově – téma podle ohlášek.

Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.

Mše svaté v ostatní dny podle aktuálních ohlášek:


Každoroční slavnosti

Římovské pašije – pobožnost 25 zastavení římovské pašijové cesty na památku utrpení Ježíše Krista:
 • Na Květnou neděli,
 • na Velký pátek,
 • o svátku sv. Jana a Pavla, římských prvomučeníků, 26. června – jako závazek na poděkování za uzdravení farnosti z morové nákazy
Mariánská pobožnost na oslavu Panny Marie a Svaté rodiny:
 • Na Bílou neděli, zvanou také Provodní (neděle Božího milosrdenství – nasledující po Božím hodu velikonočním),
 • na druhou neděli po svátku Navštívení Panny Marie (svátek Navštívení Panny Marie 2. července),
 • na neděli po svatém Václavu (který se slaví 28. září).
Poutě v Římově:
 • V neděli po svátku Nalezení Svatého Kříže (který se slaví 3. května)
 • V neděli po svátku Navštívení Panny Marie (který se slaví 2. července)
 • V neděli po svátku Povýšení Svatého Kříže (který se slaví 14. září)

Poznámka: Pokud výše uvedené svátky (Nalezení Svatého Kříže 3. května, Navštívení Panny Marie 2. července, Povýšení Svatého Kříže 14. září) připadnou na neděli, koná se pouť na tuto neděli.