Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Showing: 11 - 15 of 15 RESULTS
15. srpna Nanebevzetí Panny MarieOhlášky

Ohlášky na srpen – září 2021

Drazí v Kristu! V aktuálních ohláškách rozebíráme erb Kněžského bratrstva svatého Petra. Ten sestává ze dvou zkřížených zlatých klíčů a tří stříbrných slz na modrém poli. Právě modré pole připomíná …