Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Středa 4. 8.Sv. Dominika, vyzn., zakladatele Řádu kazatelů, 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 5. 8.Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 6. 8.Proměnění Pána našeho Ježíše Krista, 2. tř. - bílá; přip. sv. Sixta II., pp., Felicisima a Agapita, muč.18:00Mše sv.
Sobota 7. 8.Sv. Kajetána, vyzn., zakladatele řádu theatinů, 3. tř. - bílá, přip. sv. Donáta, bisk. a muč.18:00Mše sv.
Neděle 8. 8.XI. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 9. 8.Vigilie sv. Vavřince, 3. tř. - fialová; přip. sv. Romana, muč.6:15Mše sv.
Úterý 10. 8.Sv. Vavřince, muč., 2. tř. - červená18:00Mše sv.
Středa 11. 8.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Tiburcia a Zuzany, pan., muč.; (místně: Sv. Filomény, pan. a muč., červená)18:00Mše sv. ze sv. Filomeny
Čtvrtek 12. 8.Sv. Kláry z Assisi, pan., 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 13. 8.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Hippolyta a Kassiana, muč.; (místně: Panny Marie Útočiště hříšníků; Sv. Jana Berchmanse, vyzn. - bílá)18:00Mše sv.
Sobota 14. 8.Vigilie Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - fialová, přip. sv. Eusebia, vyzn.18:00Mše sv.
Neděle 15. 8.Nanebevzetí Panny Marie, 1. tř. - bílá, přip. XII. neděle po Seslání Ducha svatého8:30Mše sv.
Pondělí 16. 8.Sv. Jáchyma, otce blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 17. 8.Sv. Hyacinta, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 18. 8.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv.  Agapita, muč.; (místně: Sv. Heleny, císařovny a vdovy - bílá)18:00Mše sv.
Čtvrtek 19. 8.Sv. Jana Eudesa, vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 20. 8.Sv. Bernarda, opata a uč. Círk., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Sobota 21. 8.Sv. Jany Františky Frémiot z Chantal, vdovy, 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Neděle 22. 8.XIII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená; přip. Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie8:30Mše sv.
Pondělí 23. 8.Sv. Filipa Bernicia, vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 24. 8.Sv. Bartoloměje, apošt., 3. tř. - červená18:00Mše sv.
Středa 25. 8.Čechy: Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, bisk., sv. Radima a pěti Bratří, muč., 3. tř. - červená, přip. sv. Ludvíka, krále a vyzn.; Morava a Slezsko: Sv. Ludvíka, krále a vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 26. 8.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Zephyrina, pp. a muč.6:15Mše sv.
Pátek 27. 8.Sv. Josefa Kalasanského, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Sobota 28. 8.Sv. Augustina, bisk., vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá, přip. sv. Hermeta, muč.18:00Mše sv.
Neděle 29. 8.XIV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 30. 8.Sv. Růženy Limánské, pan., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 31. 8.Sv. Raymunda Nonnata, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 1. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Jiljí, opata a Svatých dvanácti bratří, muč.; (Slezsko: Sv. Bronislavy, vdovy, 3. tř. - bílá)18:00Mše sv.
Čtvrtek 2. 9.Sv. Štěpána, vyzn. a krále, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 3. 9.Sv. Pia X., pp. a vyzn., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Sobota 4. 9.Férie, 4. tř. - zelená; (místně: Panny Marie Matky božského Pastýře - bílá)18:00Mše sv.
Neděle 5. 9.XV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 6. 9.Férie, 4. tř. - zelená6:15Mše sv.
18:00Mše sv.
Úterý 7. 9.Férie, 4. tř. - zelená; (Brněnská d.: Sv. Melichara Grodeckého, muč., 3. tř. - červená)18:00Mše sv.
Středa 8. 9.Narození blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - bílá, přip. sv. Hadriana, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 9. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Gorgonia, muč.6:15Mše sv.
Pátek 10. 9.Sv. Mikuláše z Tolentina, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Sobota 11. 9.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá, přip. sv. Profa a Hyacinta, muč.18:00Mše sv.
Neděle 12. 9.XVI. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 13. 9.Férie, 4. tř. - zelená6:15Mše sv.
18:00Mše sv.
Úterý 14. 9.Povýšení sv. Kříže, 2. tř. - červená; (v Římově 1. tř., vnější oslava následující neděli)18:00Mše sv.
Středa 15. 9.Sedmibolestné Panny Marie, 2. tř. - bílá, (v Římově 1. tř.), přip. sv. Nikomeda, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 16. 9.Čechy: Sv. Ludmily, vdovy, muč., patronky Českých zemí, 2. tř. - červená, přip. sv. Kornelia, pp. a Cypriana, bisk., muč.; Morava a Slezsko: totéž jako 3. tř., přip. navíc sv. Eufemie, pan., Lucie a Geminiana, muč.6:15Mše sv.
Pátek 17. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. svátku Stigmatizace sv. Františka, vyzn.; (Slezsko: Sv. Hildegardy, 3. tř. - bílá)18:00Mše sv.
Sobota 18. 9.Sv. Josefa z Kupertina, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Neděle 19. 9.XVII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 20. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Eustachia a spol., muč.6:15Mše sv.
18:00Mše sv.
Úterý 21. 9.Sv. Matouše, apošt. a evangelisty, 2. tř. - červená; (Litoměřická d.: Výročí posvěcení katedrály, 1. tř. - bílá)18:00Mše sv.
Středa 22. 9.Středa suchých dnů v září, 2. tř. - fialová; přip. Sv. Tomáše z Villanovy; (Litoměřická d.: Sv. Matouše, apošt. a evangelisty, 2. tř. - červená)18:00Mše sv.
Čtvrtek 23. 9.Sv. Lina, pp. a muč., 3. tř. - červená; přip. sv. Tekly6:15Mše sv.
Pátek 24. 9.Pátek suchých dnů v září, 2. tř. - fialová; přip. Blahoslavené Panny Marie od Mercede - vykupitelky zajatců18:00Mše sv.
Sobota 25. 9.Sobota suchých dnů v září, 2. tř. - fialová, přip. sv. Cypriana a Justiny, muč.18:00Mše sv.
Neděle 26. 9.XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
Pondělí 27. 9.Sv. Kosmy a Damiána, muč., 3. tř.* - červená6:15Mše sv.
18:00Mše sv.
Úterý 28. 9.Sv. Václava, vévody, muč. a hlavního patrona Českých zemí, 1. tř. - červená18:00Mše sv.
Středa 29. 9.Sv. Michaela Archanděla, 1. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 30. 9.Sv. Jeronýma, kněz., vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 1. 10.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Remigia, bisk. a vyzn.18:00Mše sv.