Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Pátek 22. 9.Kvatembrový (suchý) den, 2. tř.; připomínka Sv. Tomáše z Villanovy, biskupa a vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Mauricia a spol., muč.18:00Mše sv.
Sobota 23. 9.Kvatembrový (suchý) den, 2. tř.; připomínka sv. Lina, papeže a muč.7:30Mše sv.
Neděle 24. 9.XVII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 25. 9.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Úterý 26. 9.Férie, 4. tř., připomínka sv. Cypriana a Justiny, panny a muč.18:00Mše sv.
Středa 27. 9.Sv. Kosmy a Damiána, muč., 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 28. 9.Sv. Václava, knížete, muč. a hlavního patrona Českých zemí, 1. tř.8:30Mše sv.
Pátek 29. 9.Sv. Michaela Archanděla, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 30. 9.Sv. Jeronýma, kněz., vyznavače a uč. Círk., 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 1. 10.XVIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 2. 10.Sv. Andělů strážných, 3. tř.*7:30Mše sv.
Úterý 3. 10.Sv. Terezie Ježíškovy, panny a učitelky Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 4. 10.Sv. Františka z Assisi, vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 5. 10.Férie, 4. tř., připomínka sv. Placida a druhů, muč.7:30Mše sv.
Pátek 6. 10.Sv. Bruna, vyznavače, zakladatele kartuziánů, 3. tř.*;18:00Mše sv.
Sobota 7. 10.Panny Marie Růžencové, 2. tř., připomínka sv. Marka, papeže a vyznavače7:30Mše sv.
Neděle 8. 10.XIX. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 9. 10.Sv. Jana Leonardi, vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Dionisia, biskupa, sv. Rustika a Sv. Sergia, muč.7:30Mše sv.
Úterý 10. 10.Sv. Františka Borgiáše, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 11. 10.Mateřství bl. Panny Marie, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 12. 10.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Pátek 13. 10.Sv. Eduarda, krále a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 14. 10.Sv. Kalista I., papeže a muč., 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 15. 10.XX. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 16. 10.Sv. Hedviky, vdovy, vévodkyně a hlavní patronky Slezka, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 17. 10.Sv. Markety Marie Alacoque, panny, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 18. 10.Sv. Lukáše, evangelisty, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 19. 10.Sv. Petra z Alkantary, vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 20. 10.Sv. Jana Kancia, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 21. 10.Panny Marie v sobotu, 4. tř.; připomínka sv. Hilariona, opata; připomínka sv. Voršily a družek, panen a muč.7:30Mše sv.
Neděle 22. 10.XXI. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 23. 10.Sv. Antonína Marie Clareta, biskupa a vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 24. 10.Sv. Rafaela Archanděla, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 25. 10.Férie, 4. tř., připomínka sv. Chrysanta a Darie, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 26. 10.Férie, 4. tř., připomínka sv. Evarista, papeže a muč.7:30Mše sv.
Pátek 27. 10.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 28. 10.Sv. Šimona a Judy,apoštola, 2. tř.7:30Mše sv.
Neděle 29. 10.Ježíše Krista Krále, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 30. 10.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Úterý 31. 10.Sv. Wolfganga, biskupa a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 1. 11.Všech svatých, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 2. 11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 1. tř.7:30Mše sv.
17:00Mše sv.
18:00Pobožnost na hřbitově
19:00Mše sv.
Pátek 3. 11.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 4. 11.Sv. Karla Boromejského, biskupa a vyznavače, 3. tř.*; připomínka sv. Vitalise a Agricoly, muč.7:30Mše sv.
Neděle 5. 11.XXIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 6. 11.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Úterý 7. 11.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 8. 11.Férie, 4. tř.; připomínka Čtyř svatých korunovaných18:00Mše sv.
Čtvrtek 9. 11.Posvěcení basiliky Nejsvětějšího Spasitele (chrámu Lateránského v Římě r. 324), 2. tř.; připomínka sv. Theodora, muč.7:30Mše sv.
Pátek 10. 11.Sv. Ondřeje Avellina, vyznavače, 3. tř., připomínka Sv. Triphona, Respicia a Nymphy panny, muč.18:00Mše sv.
Sobota 11. 11.Sv. Martina, biskupa a vyznavače, 3. tř.*; připomínka sv. Menny, muč.7:30Mše sv.
Neděle 12. 11.V. neděle zbývající po Zjevení Páně, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 13. 11.Sv. Didaka, vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 14. 11.Sv. Josafata, bisk a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 15. 11.Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 16. 11.Sv. Gertrudy, panny, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 17. 11.Sv. Řehoře Divotvorce, biskupa a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 18. 11.Posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 19. 11.VI. neděle zbývající po Zjevení Páně, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 20. 11.Sv. Felixe z Valois, vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 21. 11.Obětování bl. Panny Marie, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 22. 11.Sv. Cecílie, panny a mučednice, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 23. 11.Sv. Klementa I., papeže a muč., patrona Českých zemích, 3. tř.*, připomínka sv. Felicity, muč.7:30Mše sv.
Pátek 24. 11.Sv. Jana z Kříže, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*, připomínka sv. Chrysogona, muč.18:00Mše sv.
Sobota 25. 11.Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč., 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 26. 11.XXIV. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 27. 11.Přenesení ostatků Sv. Ludmily, vdovy a muč., 3. tř.7:30Mše sv.
Úterý 28. 11.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 29. 11.Férie, 4. tř., připomínka sv. Saturnina18:00Mše sv.
Čtvrtek 30. 11.Sv. Ondřeje, apoštola, 2. tř.7:30Mše sv.
Pátek 1. 12.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 2. 12.Sv. Bibiány, panny a muč., 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 3. 12.I. Neděle adventní, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 4. 12.Sv. Petra Chrysologa, biskupa, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.; připomínka sv. Barbory, panny a muč.7:30Mše sv.
Úterý 5. 12.Adventní férie, 3. tř., připomínka sv. Sáby, opata18:00Mše sv.
Středa 6. 12.Sv. Mikuláše, biskupa a vyznavače, patrona Českobudějovické diecéze, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 7. 12.Sv. Ambrože, biskupa, vyznavače a uč. Cirk., 3. tř.*7:30Mše sv.
Pátek 8. 12.Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 9. 12.Adventní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 10. 12.II. Neděle adventní, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 11. 12.Sv. Damasa I., papeže a vyznavače, 3. tř.*, připomínka adventní Férie7:30Mše sv.
Úterý 12. 12.Adventní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 13. 12.Sv. Lucie, panny a muč., 3. tř.*, připomínka adventní Férie18:00Mše sv.
Čtvrtek 14. 12.Adventní férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Pátek 15. 12.Adventní férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 16. 12.Sv. Eusebia, biskupa a muč., 3. tř., připomínka adventní Férie7:30Mše sv.
Neděle 17. 12.III. Neděle adventní - Gaudete, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 18. 12.Adventní férie, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 19. 12.Adventní férie, 2. tř.18:00Mše sv.
Středa 20. 12.Kvatembrový (suchý) den adventní, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 21. 12.Sv. Tomáše, apoštola, 2. tř.7:30Mše sv.
Pátek 22. 12.Kvatembrový (suchý) den adventní, 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 23. 12.Výročí posvěcení českobudějovické katedrály sv. Mikuláše, 1. tř., připomínka kvatembrového (suchého) dnu7:30Mše sv.
Neděle 24. 12.Vigilie Narození Páně, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 25. 12.Narození Páně - Boží hod vánoční, 1. tř., v druhé mši připomínka sv. Anastásie, muč.7:30Mše sv.
Úterý 26. 12.Sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. tř.; připomínka oktávu vánočního18:00Mše sv.
Středa 27. 12.Sv. Jana, apoštola a evangelisty, 2. tř.; připomínka oktávu vánočního18:00Mše sv.
Čtvrtek 28. 12.Sv. Mláďátek, muč., 2. tř.; připomínka oktávu vánočního7:30Mše sv.
Pátek 29. 12.Oktáv vánoční, 2. tř.; připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a muč.18:00Mše sv.
Sobota 30. 12.Oktáv vánoční, 2. tř.7:30Mše sv.
Neděle 31. 12.Oktáv vánoční, 2. tř., připomínka sv. Silvestra I., papeže a vyznavače8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 1. 1.Oktáv Narození Páně - Obřezání Páně, 1. tř.7:30Mše sv.
Úterý 2. 1.Nejsvětějšího Jména Ježíš, 2. tř.18:00Mše sv.
Středa 3. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 4. 1.Férie, 4. tř.7:30Mše sv.
Pátek 5. 1.Sv. Jana Nep. Neumanna, patrona Českobudějovické diecéze, 2. tř.; připomínka sv. Telesfora, papeže a muč.18:00Mše sv.
Sobota 6. 1.Zjevení Páně - Svatých Tří králů, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 7. 1.Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 8. 1.Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 9. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 10. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 11. 1.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Hygina, papeže a muč.7:30Mše sv.
Pátek 12. 1.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 13. 1.Připomínka Křtu Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Neděle 14. 1.Sv. Hilaria, biskupa, vyznavače a uč. Círk, 3. tř.; připomínka sv. Felixe, kněz. a muč.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 15. 1.II. neděle po Zjevení Páně, 2. tř.7:30Mše sv.
Úterý 16. 1.Sv. Marcela I., papeže a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 17. 1.Sv. Antonína, opata, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 18. 1.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Prisky, panny a muč.7:30Mše sv.

Google kalendář s přehledem mší svatých ke stažení.