Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Pátek 29. 10.Férie, 4. tř. - zelená18:00Mše sv.
Sobota 30. 10.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá, (Královehradecká d.: Výročí posvěcení katedrály, 1. tř. - bílá)18:00Mše sv.
Neděle 31. 10.Ježíše Krista Krále, 1. tř. - bílá8:30Mše sv.
Pondělí 1. 11.Všech svatých, 1. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 2. 11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 1. tř. - černá18:00Mše sv.
Středa 3. 11.Férie, 4. tř. - zelená, (místně: Sv. Huberta, bisk. a muč., č)18:00Mše sv.
Čtvrtek 4. 11.Sv. Karla Boromejského, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá (v kněžských seminářích 2. tř.), přip. sv. Vitalise a Agricoly, muč.6:15Mše sv.
Pátek 5. 11.Svatých ostatků, jež se uchovávají v chrámech našich diecézí, 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Sobota 6. 11.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá18:00Mše sv.
Neděle 7. 11.V. neděle zbývající po Zjevení Páně, 2. tř. - zelená8:30PJF Mše sv.
Pondělí 8. 11.Férie, 4. tř. - zelená, přip. Čtyř svatých korunovaných6:15Mše sv.
Úterý 9. 11.Posvěcení basiliky Nejsv. Spasitele (chrámu Lateránského v Římě r. 324), 2. tř. - bílá; přip. sv. Theodora, muč.18:00Mše sv.
Středa 10. 11.Sv. Ondřeje Avellina, vyzn., 3. tř. - bílá, přip. Sv. Triphona, Respicia a Nymphy pan., muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 11. 11.Sv. Martina, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 12. 11.Čechy: Sv. bratří Benedikta, Matouše, Jana, Izáka a Kristina, muč. a patronů Českých zemí, 3. tř. - červená; přip. Sv. Martina I., pp. a muč.; Olomoucká arcd.: Sv. Kristina a druhů, 2.tř. - červená; Brněnská d.: totéž jako 3. tř.; Ostravsko-opavská d.: Sv. Martina I., pp. a muč., 3. tř. - červená18:00Mše sv.
Sobota 13. 11.Sv. Didaka, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Neděle 14. 11.VI. neděle zbývající po Zjevení Páně, 2. tř. - zelená8:30PJZ Mše sv.
Pondělí 15. 11.Sv. Alberta Velikého, bisk. a učitele církve, 3. tř. - zelená6:15Mše sv.
Úterý 16. 11.Sv. Gertrudy, pan., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 17. 11.Sv. Řehoře Divotvorce, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 18. 11.Posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla, 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 19. 11.Sv. Alžběty, vdovy, 3. tř. - bílá, přip. sv. Pontiana, pp. a muč.18:00Mše sv.
Sobota 20. 11.Sv. Felixe z Valois, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Neděle 21. 11.XXIV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30PJZ Mše sv.
Pondělí 22. 11.Sv. Cecílie, panny a mučednice, 3. tř.* - červená6:15Mše sv.
Úterý 23. 11.Sv. Klementa I., pp. a muč., patrona Českých zemích, 3. tř.* - červená, přip. sv. Felicity, muč.18:00Mše sv.
Středa 24. 11.Sv. Jana z Kříže, vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá, přip. sv. Chrysogona, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 25. 11.Sv. Kateřiny, pan. a muč., 3. tř. - červená6:15Mše sv.
Pátek 26. 11.Sv. Silvestra, opata, 3. tř. - bílá, přip. sv. Petra Alexandrijského, bisk. a muč.18:00Mše sv.
Sobota 27. 11.Přenesení ostatků sv. Ludmily, vdovy a muč., 3. tř. - červená, (Olomoucká arcd. a Ostravsko-opavská d.: Férie, 4. tř. - zelená; místně: P. Marie Neposkvrněné od zázračné medailky - bílá)18:00Mše sv.
Neděle 28. 11.I. Neděle adventní, 1. tř. - fialová8:30P. Bizard Mše sv.
Pondělí 29. 11.Adventní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv. Saturnina6:15Mše sv.
Úterý 30. 11.Sv. Ondřeje, apošt.18:00Mše sv.