Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Neděle 26. 3.I. pašijová neděle - Smrtná, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 27. 3.Pašijová férie, 3. tř.; připomínka sv. Jana Damascenského, vyznavače a učitele Církve6:15Mše sv.
Úterý 28. 3.Pašijová férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 29. 3.Pašijová férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 30. 3.Pašijová férie, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 31. 3.Pašijová férie, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 1. 4.Pašijová férie, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 2. 4.II. pašijová neděle - květná, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 3. 4.Pondělí Svatého týdne, 1. tř.6:15Mše sv.
Úterý 4. 4.Úterý Svatého týdne, 1. tř. fialová18:00Mše sv.
Středa 5. 4.Středa Svatého týdne, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 6. 4.Zelený čtvrtek - pam. Poslení večeře Páně, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 7. 4.Velký pátek - pam. umučení a smrti Páně, 1. tř. - černá a fialová18:00Mše sv.
Sobota 8. 4.Bílá sobota, 1. tř. a bílá, připomínka Sedmibolestné Panny Marie, 1.tř.7:30Mše sv.
Neděle 9. 4.Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 10. 4.Velikonoční pondělí, 1. tř.6:15Mše sv.
Úterý 11. 4.Velikonoční úterý, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 12. 4.Velikonoční středa, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 13. 4.Velikonoční čtvrtek, 1.tř.6:15Mše sv.
Pátek 14. 4.Velikonoční pátek, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 15. 4.Velikonoční sobota, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 16. 4.I. neděle po Velikonocích - Bílá (Provodní), 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 17. 4.Férie, 4. tř.; připomínka sv. Aniceta, papeže a muč.6:15Mše sv.
Úterý 18. 4.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 19. 4.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 20. 4.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 21. 4.Sv. Anselma, biskupa, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 22. 4.Sv. Sotera a Kaja, papeže a muč., 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 23. 4.II. neděle velikonoční, II. neděle po Velikonocích, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 24. 4.Sv. Fidelia ze Sigmaringy, muč. 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 25. 4.Sv. Marka, evangelisty, 2. tř., připomínka prosebného dne18:00Mše sv.
Středa 26. 4.Sv. Kleta a Marcelina, papeže a muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 27. 4.Sv. Petra Kanisia, vyznavače a uč. Círk., 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 28. 4.Sv. Pavla z Kříže, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 29. 4.Sv. Petra, muč., 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 30. 4.III. neděle po Velikonocích, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 1. 5.Sv. Josefa, dělníka, snoubence Panny Marie, vyznavače, 1. tř.6:15Mše sv.
Úterý 2. 5.Sv. Zikmunda, krále a muč., 3. tř.; připomínka sv. Athanasia, biskupa, vyznavače, učitele Církve18:00Mše sv.
Středa 3. 5.Férie, 4. tř., připomínka sv. Alexandra I. papeže a spol., muč., a Juvenala, biskupa a vyznavače18:00Mše sv.
Čtvrtek 4. 5.Sv. Moniky, vdovy, 3. tř.*6:15Mše sv.
Pátek 5. 5.Sv. Pia V., papeže a vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Sobota 6. 5.Panny Marie v sobotu, 4. tř.7:30Mše sv.
Neděle 7. 5.IV. neděle po Velikonocích, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 8. 5.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 9. 5.Sv. Řehoře Nazianského, biskupa vyznavače, učitele Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 10. 5.Sv. Antonína, biskupa a vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Gordiana a Epimacha, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 11. 5.Sv. Filipa a Jakuba,apoštola, 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 12. 5.Sv. Nerea a spol., muč., 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 13. 5.Sv. Roberta Bellarmina, biskupa, vyznavače, učitele Církve, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 14. 5.V. neděle velikonoční, V. neděle po Velikonocích, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 15. 5.Sv. Jana Křtitele de la Salle, vyznavače, 3. tř. / Prosebná mše a procesí6:15Mše sv.
Úterý 16. 5.Sv. Jana Nepomuckého, muč., hlavního patrona Čech a patrona Českých zemí, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 17. 5.Vigilie Nanebevstoupení Páně, 2. tř., připomínka sv. Paškala Baylon, vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 18. 5.Nanebevstoupení Páně, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 19. 5.Sv. Petra Celestina, papeže a vyznavače, 3. tř.18:00Mše sv.
Sobota 20. 5.Sv. Bernardina Sienského, kněz., vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 21. 5.Neděle po Nanebevstoupení Páně, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 22. 5.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 23. 5.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 24. 5.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 25. 5.Sv. Řehoře VII., papeže a vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Urbana II., papeže6:15Mše sv.
Pátek 26. 5.Sv. Filipa Neri, vyznavače18:00Mše sv.
Sobota 27. 5.Vigilie svatodušní, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 28. 5.Seslání Ducha Svatého - Boží Hod svatodušní, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 29. 5.Pondělí svatodušní, 1. tř.6:15Mše sv.
Úterý 30. 5.Úterý svatodušní, 1. tř.18:00Mše sv.
Středa 31. 5.Kvatembrový (suchý) den svatodušní, 1. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 1. 6.Čtvrtek svatodušní, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 2. 6.Kvatembrový (suchý) den svatodušní, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 3. 6.Kvatembrový (suchý) den svatodušní, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 4. 6.Nejsvětější Trojice, 1. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 5. 6.Sv. Bonifáce, biskupa a muč., 3. tř.*6:15Mše sv.
Úterý 6. 6.Sv. Norberta, vyznavače 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 7. 6.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 8. 6.Božího Těla, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 9. 6.Férie, 4. tř., připomínka sv. Prima a Feliciana, muč.18:00Mše sv.
Sobota 10. 6.Sv. Markéty, skotské královny, vdovy, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 11. 6.II. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 12. 6.Sv. Jana z Fakunda, vyznavače, 3. tř.; připomínka sv. Basilisa, Cyrina, Nabora a Nazaria, muč.6:15Mše sv.
Úterý 13. 6.Sv. Antonína Paduánského, vyznavače a učitele Církve, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 14. 6.Sv. Basila Velikého, biskupa a vyznavače a učitele Církve, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 15. 6.Sv. Víta, muč. a patrona Českých zemí, připomínka sv. Modesta a Krescencie, muč., 2. tř.6:15Mše sv.
Pátek 16. 6.Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 1. tř.18:00Mše sv.
Sobota 17. 6.Sv. Řehoře Barbadici, biskupa a vyznavače, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 18. 6.III. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 19. 6.Sv. Juliany z Falkonerie, panny, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 20. 6.Férie, 4. tř., připomínka sv. Silveria, Pp. a muč.18:00Mše sv.
Středa 21. 6.Sv. Aloise Gonzagy, vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 22. 6.Sv. Paulina Nolánského, biskupa a vyznavače, 3. tř.6:15Mše sv.
Pátek 23. 6.Vigilie narození sv. Jana Křtitele, 2. tř.18:00Mše sv.
Sobota 24. 6.Narození sv. Jana Křtitele, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 25. 6.IV. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 26. 6.Sv. Jana a Pavla, muč., 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 27. 6.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 28. 6.Vigilie sv. Petra a Pavla, 2. tř.18:00Mše sv.
Čtvrtek 29. 6.Sv. apoštolů Petra a Pavla, 1. tř.6:15Mše sv.
Pátek 30. 6.Památka sv. apošt. Pavla, 3. tř.*18:00Mše sv.
Sobota 1. 7.Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista, 1. tř.7:30Mše sv.
Neděle 2. 7.Navštívení bl. Panny Marie, 2. tř.; připomínka sv. Procesa a Martiniana, muč.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 3. 7.Sv. Irenea, biskupa a muč. a učitele Církve, 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 4. 7.Sv. Prokopa, opata, patrona Českých zemí, 3. tř.18:00Mše sv.
Středa 5. 7.Sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, vyznavače, patronů Českých zemí, Evropy a hlavních patronů Moravy, 2. tř.; připomínka sv. Antonína Marie Zaccaria, biskupa a vyznavače18:00Mše sv.
Čtvrtek 6. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 7. 7.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Sobota 8. 7.Sv. Alžběty Portugalské, královny, vdovy, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 9. 7.VI. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 10. 7.Sv. Sedmi Bratří, muč., sv. Rufiny a Sekundy, panen a muč., 3. tř.6:15Mše sv.
Úterý 11. 7.Férie, 4. tř.18:00Mše sv.
Středa 12. 7.Sv. Jana Gualbertra, opata, 3. tř.; sv. Pia I., papeže a muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 13. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Pátek 14. 7.Bl. Hroznaty, 3. tř.; připomínka Sv. Bonaventury, biskupa, vyznavače a učitele Církve18:00Mše sv.
Sobota 15. 7.Sv. Jindřicha, vyznavače a císaře, 3. tř.7:30Mše sv.
Neděle 16. 7.VII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 17. 7.Férie, 4. tř.6:15Mše sv.
Úterý 18. 7.Sv. Kamila de Lellis, vyznavače, 3. tř.; příp. sv. Symforosy a synů, muč.18:00Mše sv.
Středa 19. 7.Sv. Vincence z Pauly, vyznavače, 3. tř.*18:00Mše sv.
Čtvrtek 20. 7.Sv. Jeronýma Emilianiho, vyznavače, 3. tř., připomínka sv. Markéty, panny a muč.6:15Mše sv.
Pátek 21. 7.Sv. Vavřince z Brindisi, vyznavače a učitele Církve, 3. tř., připomínka sv. Praxedy, p.18:00Mše sv.
Sobota 22. 7.Sv. Maří Magdaleny, kajícnice, 3. tř.*7:30Mše sv.
Neděle 23. 7.VIII. neděle po Seslání Ducha Svatého, 2. tř.8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 24. 7.Férie, 4. tř., připomínka sv. Kristýny, panny a muč.6:15Mše sv.

Google kalendář s přehledem mší svatých ke stažení.