Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Pondělí 8. 8.Sv. Jana Marie Vianneye, vyzn., 3. tř. - bílá; přip. sv. Cyriaka, Larga a Smaragda, muč.6:15Mše sv.
Úterý 9. 8.Vigilie sv. Vavřince, 3. tř. - fialová; přip. sv. Romana, muč.18:00Mše sv.
Středa 10. 8.Sv. Vavřince, muč., 2. tř. - červená18:00Mše sv.
Čtvrtek 11. 8.Férie (mše ze IX. neděle po Sv. Duchu), 4. tř. - zelená, přip. sv. Tiburcia a Zuzany, pan., muč.; (místně: Sv. Filomény, pan. a muč., červená)6:15Mše sv.
Pátek 12. 8.Sv. Kláry z Assisi, pan., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Sobota 13. 8.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá, přip. sv. Hippolyta a Kassiana, muč.; (místně: Panny Marie Útočiště hříšníků; Sv. Jana Berchmanse, vyzn. - bílá)7:30Mše sv.
Neděle 14. 8.X. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 15. 8.Nanebevzetí Panny Marie, 1. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 16. 8.Sv. Jáchyma, otce blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 17. 8.Sv. Hyacinta, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 18. 8.Férie (mše ze X. neděle po Sv. Duchu), 4. tř. - zelená, přip. sv. Agapita, muč.; (místně: Sv. Heleny, císařovny a vdovy - bílá)6:15Mše sv.
Pátek 19. 8.Sv. Jana Eudesa, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Sobota 20. 8.Sv. Bernarda, opata a uč. Círk., 3. tř.* - bílá7:30Mše sv.
Neděle 21. 8.XI. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená; přip. Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 22. 8.Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - bílá; přip. sv. Timothea a spol., muč.6:15Mše sv.
Úterý 23. 8.Sv. Filipa Bernicia, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 24. 8.Sv. Bartoloměje, apošt., 3. tř. - červená18:00Mše sv.
Čtvrtek 25. 8.Čechy: Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, bisk., sv. Radima a pěti Bratří, muč., 3. tř. - červená, přip. sv. Ludvíka, krále a vyzn.; Morava a Slezsko: Sv. Ludvíka, krále a vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 26. 8.Férie (mše ze XI. neděle po Sv. Duchu), 4. tř. - zelená, přip. sv. Zephyrina, pp. a muč.18:00Mše sv.
Sobota 27. 8.Sv. Josefa Kalasanského, vyzn., 3. tř. - bílá7:30Mše sv.
Neděle 28. 8.XII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 29. 8.Stětí sv. Jana Křtitele, 3. tř. - červená; přip. sv. Sabiny, muč.6:15Mše sv.
Úterý 30. 8.Sv. Růženy Limánské, pan., 3. tř. - bílá; přip. sv. Felixe a Adaukta, muč.18:00Mše sv.
Středa 31. 8.Sv. Raymunda Nonnata, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 1. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Jiljí, opata a Svatých dvanácti bratří, muč.; (Slezsko: Sv. Bronislavy, vdovy, 3. tř. - bílá)6:15Mše sv.
Pátek 2. 9.Sv. Štěpána, vyzn. a krále, 3. tř. - bílá; votivní mše k Nejsv. Srdci Ježíšovu - bílá18:00Mše sv.
Sobota 3. 9.Sv. Pia X., pp. a vyzn., 3. tř.* - bílá; votivní mše k Nejsv. Panny Marie - bílá7:30Mše sv.
Neděle 4. 9.XIII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 5. 9.Sv. Vavřince Justiniani, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá; litoměřická d.: sv. Viktorina, bisk. a muč., 3. tř. - červená; přip. sv. Vavřince Justiniani, bisk. a vyzn.6:15Mše sv.
Úterý 6. 9.Férie, 4. tř. - zelená18:00Mše sv.
Středa 7. 9.Férie, 4. tř. - zelená; (Brněnská d.: Sv. Melichara Grodeckého, muč., 3. tř. - červená)18:00Mše sv.
Čtvrtek 8. 9.Narození blahoslavené Panny Marie, 2. tř. - bílá, přip. sv. Hadriana, muč.6:15Mše sv.
Pátek 9. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Gorgonia, muč.18:00Mše sv.
Sobota 10. 9.Sv. Mikuláše z Tolentina, vyzn., 3. tř. - bílá7:30Mše sv.
Neděle 11. 9.XIV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 12. 9.Jména bl. Panny Marie, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 13. 9.Férie, 4. tř. - zelená18:00Mše sv.
Středa 14. 9.Povýšení sv. Kříže, 2. tř. - červená; (v Římově 1. tř., vnější oslava následující neděli)18:00Mše sv.
Čtvrtek 15. 9.Sedmibolestné Panny Marie, 2. tř. - bílá, (v Římově 1. tř.), přip. sv. Nikomeda, muč.6:15Mše sv.
Pátek 16. 9.Čechy: Sv. Ludmily, vdovy, muč., patronky Českých zemí, 2. tř. - červená, přip. sv. Kornelia, pp. a Cypriana, bisk., muč.; Morava a Slezsko: totéž jako 3. tř., přip. navíc sv. Eufemie, pan., Lucie a Geminiana, muč.18:00Mše sv.
Sobota 17. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. svátku Stigmatizace sv. Františka, vyzn.; (Slezsko: Sv. Hildegardy, 3. tř. - bílá)7:30Mše sv.
Neděle 18. 9.XV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 19. 9.Sv. Januaria, bisk., a spol., muč., 3. tř. - červená6:15Mše sv.
Úterý 20. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Eustachia a spol., muč.18:00Mše sv.
Středa 21. 9.Sv. Matouše, apošt. a evangelisty, 2. tř. - červená; středa suchých dnů; (Litoměřická d.: Výročí posvěcení katedrály, 1. tř. - bílá; středa suchých dnů v září)18:00Mše sv.
Čtvrtek 22. 9.Sv. Tomáše z Villanovy, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá; přip. sv. Mauricia a spol., muč.; (Litoměřická d.: Sv. Matouše, apošt. a evangelisty, 2. tř. - červená; přip. sv. Tomáše z Villanovy, bisk. a vyzn.)6:15Mše sv.
Pátek 23. 9.Pátek suchých dnů v září, 2. tř. - fialová; přip. sv. Lina, pp. a muč.18:00Mše sv.
Sobota 24. 9.Sobota suchých dnů v září, 2. tř. - fialová; přip. Blahoslavené Panny Marie od Mercede - vykupitelky zajatců7:30Mše sv.
Neděle 25. 9.XVI. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 26. 9.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Cypriana a Justiny, panny a muč.6:15Mše sv.
Úterý 27. 9.Sv. Kosmy a Damiána, muč., 3. tř.* - červená18:00Mše sv.
Středa 28. 9.Sv. Václava, vévody, muč. a hlavního patrona Českých zemí, 1. tř. - červená18:00Mše sv.
Čtvrtek 29. 9.Sv. Michaela Archanděla, 1. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 30. 9.Sv. Jeronýma, kněz., vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Sobota 1. 10.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá, přip. sv. Remigia, bisk. a vyzn.7:30Mše sv.
Neděle 2. 10.XVII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 3. 10.Sv. Terezie Ježíškovy, panny, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 4. 10.Sv. Františka z Assisi, vyzn., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Středa 5. 10.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Placida a druhů, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 6. 10.Sv. Bruna, vyzn., zakladatele řádu Kartuziánů, 3. tř.* - bílá6:15Mše sv.
Pátek 7. 10.Panny Marie Růžencové, 2. tř. - bílá, přip. sv. Marka, pp. a vyzn.18:00Mše sv.
Sobota 8. 10.Sv. Brigity, vdovy, 3. tř. - bílá; přip. sv. Sergia, Bakcha, Marcela a Apuela, muč.7:30Mše sv.
Neděle 9. 10.XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 10. 10.Sv. Františka Borgiáše, vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 11. 10.Mateřství bl. Panny Marie, 2. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 12. 10.Férie, 4. tř. - zelená18:00Mše sv.
Čtvrtek 13. 10.Sv. Eduarda, krále a vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 14. 10.Sv. Kalista I., pp. a muč., 3. tř.* - červená18:00Mše sv.
Sobota 15. 10.Sv. Terezie od Ježíše, pan., 3. tř.* - bílá; (Ostravsko-opavská d.: Sv. Hedviky, vdovy, vévodkyně a hlavní patronky Slezka, 1. tř. - bílá; Olomoucká d.: Slavnost posvěcení metropol. chrámu sv. Václava, 1. tř. - bílá)7:30Mše sv.
Neděle 16. 10.XIX. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 17. 10.Sv. Markety Marie Alacoque, panny, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 18. 10.Sv. Lukáše, evangelisty, 2. tř. - červená; (Den kanonického založení FSSP, 1988)18:00Mše sv.
Středa 19. 10.Sv. Petra z Alkantary, vyzn., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 20. 10.Sv. Jana Kancia, vyzn., 3. tř. - bílá; (Olomoucká arcd.: Posvěcení metropolitního chrámu sv. Václava, 1. tř. - bílá; místně: Sv. Vendelína, opata, 3. tř. - bílá)6:15Mše sv.
Pátek 21. 10.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Hilariona, opata; přip. sv. Voršily a družek, panen a muč.18:00Mše sv.
Sobota 22. 10.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá; Morava: Sv. Korduly, pan. a muč., 3. tř. - červená7:30Mše sv.
Neděle 23. 10.XX. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 24. 10.Sv. Rafaela Archanděla, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 25. 10.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Chrysanta a Darie, muč.18:00Mše sv.
Středa 26. 10.Férie, 4. tř. - zelená, přip. sv. Evarista, pp. a muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 27. 10.Férie, 4. tř. - zelená6:15Mše sv.
Pátek 28. 10.Sv. Šimona a Judy, apošt., 2. tř. - červená18:00Mše sv.
Sobota 29. 10.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá7:30Mše sv.
Neděle 30. 10.Ježíše Krista Krále, 1. tř. - bílá8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 31. 10.Férie, 4. tř. - zelená; Čechy: sv. Wolfganga, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 1. 11.Všech svatých, 1. tř. - bílá18:00Mše sv.
Středa 2. 11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 1. tř. - černá18:00Mše sv.
Čtvrtek 3. 11.Férie, 4. tř. - zelená, (místně: Sv. Huberta, bisk. a muč., č)6:15Mše sv.
Pátek 4. 11.Sv. Karla Boromejského, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá (v kněžských seminářích 2. tř.), přip. sv. Vitalise a Agricoly, muč.18:00Mše sv.
Sobota 5. 11.Panny Marie v sobotu, 4. tř. - bílá; Čechy a brněnská d.: Svatých ostatků, jež se uchovávají v chrámech našich diecézí, 3. tř. - červená7:30Mše sv.
Neděle 6. 11.XXII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 7. 11.Sv. Wilibrord, .tř. - zelená6:15Mše sv.
Úterý 8. 11.Férie, 4. tř. - zelená, přip. Čtyř svatých korunovaných18:00Mše sv.
Středa 9. 11.Posvěcení basiliky Nejsv. Spasitele (chrámu Lateránského v Římě r. 324), 2. tř. - bílá; přip. sv. Theodora, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 10. 11.Sv. Ondřeje Avellina, vyzn., 3. tř. - bílá, přip. Sv. Triphona, Respicia a Nymphy pan., muč.6:15Mše sv.
Pátek 11. 11.Sv. Martina, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá; přip. sv. Menny, muč.18:00Mše sv.
Sobota 12. 11.Čechy: Sv. bratří Benedikta, Matouše, Jana, Izáka a Kristina, muč. a patronů Českých zemí, 3. tř. - červená; přip. Sv. Martina I., pp. a muč.; Olomoucká arcd.: Sv. Kristina a druhů, 2.tř. - červená; Brněnská d.: totéž jako 3. tř.; Ostravsko-opavská d.: Sv. Martina I., pp. a muč., 3. tř. - červená7:30Mše sv.
Neděle 13. 11.XXIII. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 14. 11.Sv. Josafata, bisk a muč., 3. tř. - červená6:15Mše sv.
Úterý 15. 11.Sv. Alberta Velikého, bisk. a učitele církve, 3. tř. - zelená18:00Mše sv.
Středa 16. 11.Sv. Gertrudy, pan., 3. tř. - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 17. 11.Sv. Řehoře Divotvorce, bisk. a vyzn., 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Pátek 18. 11.Posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla, 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Sobota 19. 11.Sv. Alžběty, vdovy, 3. tř. - bílá, přip. sv. Pontiana, pp. a muč.7:30Mše sv.
Neděle 20. 11.XXIV. neděle po Seslání Ducha svatého, 2. tř. - zelená8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 21. 11.Obětování bl. Panny Marie, 3. tř. - bílá6:15Mše sv.
Úterý 22. 11.Sv. Cecílie, panny a mučednice, 3. tř.* - červená18:00Mše sv.
Středa 23. 11.Sv. Klementa I., pp. a muč., patrona Českých zemích, 3. tř.* - červená, přip. sv. Felicity, muč.18:00Mše sv.
Čtvrtek 24. 11.Sv. Jana z Kříže, vyzn. a uč. Círk., 3. tř.* - bílá, přip. sv. Chrysogona, muč.6:15Mše sv.
Pátek 25. 11.Sv. Kateřiny, pan. a muč., 3. tř. - červená18:00Mše sv.
Sobota 26. 11.Sv. Silvestra, opata, 3. tř. - bílá, přip. sv. Petra Alexandrijského, bisk. a muč.7:30Mše sv.
Neděle 27. 11.I. Neděle adventní, 1. tř. - fialová8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 28. 11.Adventní férie, 3. tř. - fialová6:15Mše sv.
Úterý 29. 11.Adventní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv. Saturnina18:00Mše sv.
Středa 30. 11.Sv. Ondřeje, apošt.18:00Mše sv.
Čtvrtek 1. 12.Adventní férie, 3. tř. - fialová; (Pražské arcd. a Brněnské d.: Sv. Edmunda Kampiana, muč., 3. tř. - červená)6:15Mše sv.
Pátek 2. 12.Sv. Bibiány, pan. a muč., 3. tř. - červená18:00Mše sv.
Sobota 3. 12.Sv. Františka Xaverského, vyzn., 3. tř.* - bílá7:30Mše sv.
Neděle 4. 12.II. Neděle adventní, 1. tř. - fialová8:30Mše sv.
9:30Adorace NSO
Pondělí 5. 12.Adventní férie, 3. tř. - fialová, přip. sv. Sáby, o.6:15Mše sv.
Úterý 6. 12.Sv. Mikuláše, bisk. a vyzn., 3. tř.* - bílá (Českobudějovická d.: 2. tř.)18:00Mše sv.
Středa 7. 12.Sv. Ambrože, bisk., vyzn. a uč. Cirk., 3. tř.* - bílá18:00Mše sv.
Čtvrtek 8. 12.Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie, 1. tř. - bílá6:15Mše sv.

Google kalendář s přehledem mší svatých ke stažení.