Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Vánoční bohoslužby v Římově 2023

24. prosince, Vigilie Narození Páněkdykde
Modlitba zpívané primy7:00kaple na faře, Kostelní 10
Mše svatá z vigilie vánoční7:30kaple na faře, Kostelní 10
Možnost svátosti pokání (svatá zpověď)dopolednekaple na faře, Kostelní 10
Bohoslužba pro děti u Jesliček v ambitech16:00ambity poutního areálu
25. prosince, Narození Páně – Boží hod vánoční
Půnoční asistovaná mše svatá0:00 – půlnoc ambity poutního areálu
Ranní “pastýřská” zpívaná mše svatá9:30 ambity poutního areálu
Recitovaná mše svatá “ve dne”16:00 ambity poutního areálu
26. prosince, Sv. Štěpána, prvomučedníka
Asistovaná mše svatá9:30 ambity poutního areálu

Podrobnější přehled bohoslužeb v ohláškách

Nedělní a sváteční mše svaté v kapli Loučení (1. kaple pašijové cesty), ve všední dny v kapli na faře – Kostelní 10

Neděle8:00 – 8:25 zpovídání, modlitba svatého růžence,

8:30 mše svatá,

následuje eucharistická adorace v kapli na faře do 16:00.
PondělíMše svatá dle ohlášení / 6:15 Roráty (jen v době adventní),
Úterý18:00 mše svatá,
Středa18:00 mše svatá,
následuje přednáška příprava ke svátostem pro katechumeny.
Čtvrtek6:15 mše svatá / Roráty (jen v době adventní).
Pátek18:00 mše svatá,
následuje duchovní přednáška, nebo o prvním pátku v měsíci eucharistická adorace.
Sobota7:30 mše svatá,
o první sobotě v měsíci následuje modlitba růžence a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
  • Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální ohlášky nebo liturgický kalendář.
  • Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.
  • Ke svátosti smíření lze též přistoupit před večerní mší svatou, nebo na požádání kdykoli.
  • V případě zájmu o udělení ostatních svátostí se obraťte na duchovního správce farnosti.