Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Neděle7:55 – 8:25 zpovídání, modlitba svatého růžence
8:30 mše svatá, následuje eucharistická adorace do 16:00
16:00 svátostné požehnání
Pondělí6:15 mše svatá
7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
Úterý7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
18:00 mše svatá, následuje modlitba kompletáře
Středa7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
18:00 mše svatá, následuje modlitba kompletáře
Čtvrtek6:15 mše svatá
7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
Pátek7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
17:00 – 18:00 eucharistická adorace (pouze první pátek v měsíci)
18:00 mše svatá, následuje modlitba kompletáře
19:00 eucharistické procesí v římovských ambitech a pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu (pouze první pátek v měsíci)
Sobota7:00 modlitba primy
7:15 – 8:00 eucharistická adorace
17:30 modlitba svatého růžence (pouze první sobotu v měsíci)
18:00 mše svatá, následuje modlitba kompletáře
19:00 modlitba loretánských litanií a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (pouze první sobotu v měsíci)
  • Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální ohlášky nebo liturgický kalendář.
  • Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou slouženy v tradičním římském ritu (podle misálu z r. 1962), obvykle s českým zpěvem.
  • Mše svaté je možno sledovat také online.
  • Ke svátosti smíření lze též přistoupit před večerní mší svatou, nebo na požádání kdykoli.
  • V případě zájmu o udělení ostatních svátostí se obraťte na duchovního správce farnosti.