Úvodní stránka

“Vítejte na webových stránkách poutního místa Římov,
povstalého ze zjevení Pána Ježíše s křížem a Pannou Marií
jezuitskému knězi Janu Gurremu.“

V sobotu 14. září 2019 od 20:00 v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Benefiční koncert na podporu opravy římovské fary

Obnova poutního areálu v Římově: